Společenská zodpovědnost


Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP patří neodmyslitelně k Moravskoslezskému kraji
a jeho krajskému městu Ostrava. Aktivity skupiny v rámci společenské odpovědnosti odrážejí
její klíčové hodnoty, jimiž jsou vzdělanost, kreativita, inovace, tradice a hrdost
na Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele.

Klíčový projekt:

Projekt Nové Vítkovice zahrnuje revitalizaci tzv. Dolních Vítkovic – průmyslového areálu s živým,
rostoucím průmyslovým zázemím na jedné straně, na druhé straně s národní kulturní památkou
„Důl Hlubina, koksovna a Vysoké pece Vítkovic“, která je od roku 2008 na seznamu Evropského kulturního dědictví.
Cílem projektu je zachovat průmyslové dědictví, avšak dát prostoru nový, moderní a užitečný obsah
– zejména v podobě vzdělávacích a kulturních aktivit. Nové Vítkovice však nezahrnují jen lokalitu
Dolní Vítkovice. Otevírají prostor pro přeměnu velkého území Ostravy podél řeky Ostravice.

V rámci dalších aktivit skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP:

Investuje do chytrých projektů na podporu vzdělanosti, jako je udělování prospěchových
stipendií na podnikové VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE nebo vznik Malého
a Velkého světa techniky, který přispívá ke zvyšování zájmu dětí o technické obory

Investuje do rozvoje kreativity a umění, a to prostřednictvím projektů jako je kreativní workshop
SMALT ART nebo sponzoringem Bienále Industriální stopy, tím vytváří spojení mezi uměním a průmyslem

Investuje do inovací prostřednictvím implementace moderních technologií,
do vědecko-výzkumné spolupráce i do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců

Investuje do rozvoje a implementace technologií šetrných k životnímu prostředí
– například do rozvoje technologií na stlačený zemní plyn (CNG), které využívá celá firemní flotila

Investuje do rozvoje Moravskoslezského kraje; nejen vytvářením pracovních míst, ale
i podporou aktivit významných pro místní komunitu – ať už jsou to aktivity sportovní

(podpora HC Vítkovice, FC Baník, atletického mítinku Zlatá tretra) nebo společenské
(podpora festivalů Colours of Ostrava, Janáčkův máj, organizace firemního Dne otevřených dveří)

Poptávkový formulář


Zalíbil se Vám náš produkt nebo služba? Máte nějaký dotaz? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím poptávkového formuláře. Obratem Vás budeme kontaktovat.

Zpráva odeslána!

Chyba! Prosíme, vyplňte položky.